De specialist in de bouw, techniek & industrie

Ik zoek werk in de

Bouw

Techniek

Industrie

Volledig uitgebreid zoeken
Alle vacatures

Disclaimer

Met het bezoeken van deze website van een vennootschap die is verbonden aan Flexcraft Group B.V. (Aldivèr, Flexcraft Bouw, Techniek & Industrie, Flexcraft Techniek ZZP Intermediair, Flexcraft Techniek Uitzendbureau, Flexcraft European Work Support of andere dochtermaatschappijen), hierna “Flexcraft”, aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Deze Flexcraft website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en/of niet goed werkt. Flexcraft en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik of (on)bereikbaarheid van de website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kan Flexcraft aanvullende informatie verstrekken. Flexcraft heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. Flexcraft is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze websites of webpagina's.

De inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, video’s, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Flexcraft of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright wetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze Flexcraft website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directie van Flexcraft.

Flexcraft behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. In deze disclaimer wordt onder Flexcraft mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient. 

Op het bezoeken en gebruiken van deze website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Disclaimer zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Indien u problemen ondervindt op onze website, dan horen wij dit graag van u. Wij zullen ons best doen om dit zo spoedig mogelijk te verhelpen. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u contact met ons opnemen via onze afdeling Marketing & Communicatie via 088-7307900 of webmaster@flexcraft.eu.

Actuele projecten

Wij mogen werken voor