Nieuwe technologieën - mens-machine partnerships

Door opkomende technologieën zoals blockchain, robotisering en verdere digitalisering,… zouden heel wat (vooral) routinematige en repetitieve banen op de tocht komen te staan. Adviesbureau McKinsey verwacht dat vóór 2030 maar liefst 1,3 miljoen banen in Nederland zouden verdwijnen. Maar er zouden 1,4 miljoen banen voor in de plaats komen.

Uit onderzoek van ZP Facts blijkt dat de meerderheid (54 procent) van de hoogopgeleide zelfstandige professionals in de zakelijke dienstverlening een positief effect van de nieuwe technologieën op de flexibele arbeidsmarkt verwacht. (meer…)

Trends 2018 in bouw, techniek en industrie

Er zijn een hoop nieuwe technologieën, maar vaak wordt er niet verder gekeken dan dat. Het is dan ook aan te raden om niet alleen te focussen op de technologieën, maar ook op de processen en de invloeden ervan op bedrijven én mensen. (meer…)

Opleiding

Volgens wetenschappers kan niet iedereen even goed profiteren van de aantrekkende economie. Er komen nog altijd meer mensen met een flexibel contract bij, maar door automatisering en robotisering zijn het vooral de zogeheten ‘klassieke uitzendkrachten’ die risico lopen om buiten de boot te vallen. Opleiding zal een belangrijk wapen zijn om kwetsbare arbeidskrachten te beschermen voor de dreigende baanpolarisatie op de arbeidsmarkt. Wij als intermediair kunnen in de toekomst, maar ook nu al, een grote rol spelen bij het opleiden en begeleiden van mensen van werk naar werk en het adviseren en ontzorgen van werkgevers op dit gebied. (meer…)

Scholing van uitzendkrachten

Als u een uitzendkracht inhuurt, dan wilt u natuurlijk dat deze nieuwe aanwinst voldoende is opgeleid om het werk uit te voeren. Maar hoe zit het als iemand niet de juiste papieren op zak heeft? Moet de uitzendkracht dan zelf de juiste certificaten regelen of niet? Nee, een uitzendbureau is wettelijk verplicht de scholing van uitzendkrachten te verzorgen. (meer…)

Flexcraft engageert zich voor taalvaardigheid

Afgelopen week was het de Week van de Alfabetisering. Stichting de Vlaggenparade brengt met een blok van 35 vlaggenmasten op de Boompjes in Rotterdam telkens weer verschillende maatschappelijke thema’s onder de aandacht. Om extra aandacht te geven aan het belang van taalvaardigheid, organiseerde de gemeente Rotterdam de actie “Taal raak ons”. Flexcraft en Flexcraft Rent a Butler engageerden zich om het onderwerp taalvaardigheid mee op de kaart te zetten. (meer…)

Meer jongeren kiezen voor opleiding techniek

Hoewel jongeren steeds vaker voor een technische opleiding kiezen, blijft de instroom in bètatechnische opleidingen onvoldoende om aan de grote vraag te beantwoorden. Uit onderzoek van het UWV en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven blijkt bijvoorbeeld dat bedrijven in de techniek, zorg en logistiek met grote tekorten aan vakmensen met een mbo-opleiding techniek kampen.

Bovendien blijkt uit cijfers van het CBS dat amper de helft van Nederlanders met een technische opleiding ook daadwerkelijk in de techniek werkt. (meer…)

Studentenstop technische opleidingen

Terwijl industrie, bedrijfsleven en opleidingsinstellingen al jaren ijveren voor meer instroom in technische opleidingen, is er de aankondiging van de Technische Universiteit Eindhoven om voor veel studies een studentenstop in te stellen. Reden: er zijn onvoldoende financiële middelen om alle studenten een kwalitatieve opleiding te kunnen bieden. (meer…)

Opleiding cruciaal voor duurzame inzetbaarheid flexwerkers

In mijn vorige blog schreef ik al dat het volgens mij niet realistisch is om flexwerk de oorlog te verklaren. Het lijkt me veel belangrijker om, uitgaande van de huidige realiteit, meer zekerheid voor flexwerkers te creëren. Flexwerkers doen volwaardig werk en verdienen daarvoor respect. Ik ben er voorstander van om te investeren in de kwaliteit van flexibele arbeid, door het versterken van de duurzame inzetbaarheid van flexwerkers. Eén van de speerpunten hierbij is opleiding. (meer…)

tekort aan technici

UNETO-VNI luidde eerder al de alarmbel over het tekort aan vakmensen in de technische installatiesector. Ook uit de recent verschenen TechBarometer blijkt een nijpend tekort aan technici. Het is niet alleen moeilijker geworden om mensen te vinden, maar zeker ook om de juiste mensen te vinden. Wat zijn de gevolgen van dit kwantitatief en kwalitatief tekort aan technische vakmensen? En welke stappen moeten genomen worden om de branche (nu en in de toekomst) gezond te houden? (meer…)

Vakbonden willen groei flexwerkers afremmen

Het inzetten van flexwerkers biedt bedrijven onder andere efficiëntie en flexibel aanpassingsvermogen en bevordert bovendien de arbeidsproductiviteit. (meer…)